Posición

Pos.

Oro

Oro

Experiencia

EXP

2.535

3615 EXP

2.110

3010 EXP
3º - 4º

841

1201 EXP
5º - 8º

0

600 EXP