Posición

Pos .

Oro

Oro

2.410

1.926

1.443

961